Oud-besturendiner

Op 30 oktober heeft OAV voor de 3e keer in haar bestaan na 2007 en 2016 een dinergehouden voor alle oud bestuursleden van Asopos en Asopos de Vliet. Uit deze 60-jaar geschiedenis waren er 26 besturen vertegenwoordigd, een mooie score. Het oudst aanwezige bestuur was dat van 1970-71 van voor de fusie en was nog met 5 man sterk. Het was prachtig om zoveel bestuurders bij elkaar te hebben en met iedereen de verhalen uit te wisselen. Iedereen heeft eigen herinneringen aan de vereniging, maar wordt verbonden door gezamenlijke historie.

De middag begon met een borrel langs de Dwarswetering in de Victoria Regia. De link tussen de aanwezigen is toch de vereniging, dus een bezoek aan Leiderdorp kon daarom dit keer niet ontbreken. De borrel werd geopend door de huidige praeses van Asopos de Vliet die de oud-bestuurders welkom heette en bij praatte over de laatste ontwikkelingen op de vereniging. Vervolgens was er gelegenheid om te borrelen, het terrein tenverkennen en de nieuwste aanwinsten in de loods te bewonderen. De botendoop ging helaas niet door vanwege het gure weer buiten, maar dat mocht de pret niet drukken. De bestuurskamer was omgetoverd tot fotostudio zodat de besturen de kans hadden om een nieuwe bestuursfoto te maken. De besturen werden ook opgeroepen om hun oude bestuursfoto’s aan te leveren om vertegenwoordigd te worden in de bestuurskamer en op de website.

De organisatie had zich de klachten over de locatie en de kwaliteit van het eten van 2016 ter harte genomen en had een volledig verzocht diner bij de Kaagsociëteit op het programma gezet. Na de regen op Asopos te hebben afgewacht, vertrokken de 120 aanwezigen grotendeels op de fiets richting het pondje aan de Kaag. Het diner startte met een door bestuur 1970-71 op eigen initiatief georganiseerde quiz! Dit zorgde voor hilariteit en zette de toon voor de avond waarbij goede verhalen uit het verleden werden opgehaald.

Het doel van de avond was naast mooie herinneringen ophalen, ook om geld in te zamelen voor een donatie aan de gezamenlijke liefde. De behoefte vanuit Asopos naar extra materiaal om de groei te kunnen faciliteren is groot. Daarom is er gekozen om een inzameling te houden voor nieuwe ergometers. Dit bleek goed aan te slaan waarbij er gretig gedoneerd werd met bijbehorende speeches. Sommige besturen besloten zelfs een gehele ergometer te doneren. De donaties zullen zichtbaar gemaakt worden in het ergohok en de ergometers zullen passend bestickerd worden. Bestuur van Bruchem (het 50ste bestuur) was zelfs zo verstandig om ook te denken aan het onderhoud en besloot ook 50 flessen glassex te doneren om het materiaal goed schoon te houden.

De donaties werden kundig bijgehouden op een mooi van AV riemen gemaakte wand met fotolijstjes van alle aanwezige besturen. Er is uiteindelijk genoeg ingezameld om 11 nieuwe ergometers aan te schaffen. OAV en AV zijn alle aanwezigen heel dankbaar voor de bijdragen (groot en klein) en zullen zorgen dat het goed terecht komt!

Na de laatste gang was er ruim te tijd om te borrelen tot sluitingstijd. Er ontstond nog een heuse fotoshoot waarbij de functie genoten gezamenlijk op de foto gingen. Van commissaris sociëteit tot praeses, iedereen kwam aan bod. Toen de sluitingsdatum in zicht was, werd er gezamenlijk opgeruimd en weer vertrokken via het pondje richting het vaste land.

Klink hier om de aftermovie van dit diner te bekijken.

Het bestuur van Oud Asopos de Vliet wil iedereen nogmaals bedanken voor de aanwezigheid en bijdragen. Ook het bestuur van Asopos en het sociëteitsbestuur zijn wij dankbaar voor de geboden bij de organisatie en de borrel. Hopelijk zien we jullie allemaal snel op een nieuwe OAV activiteit! En voor de besturen die nog komen gaan of deze editie gemist hebben, jullie zijn over 5 jaar van harte welkom